BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

Gabinet:

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon:121188257

Rejestracja Pacjentów, zamówienia soczewek:

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy:

tel. 12 346 26 75
email: anna.mateuszuk@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści:

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z technikami badania przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, ze szczególnymi uwzględnieniem możliwości zastosowania soczewek kontaktowych (ocena filmu łzowego i zespołu suchego oka).

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia:

9.03.2019 – wolne miejsca

Koszt szkolenia:

449 zł z VAT/ os.

Grupa odbiorców:

Szkolenie przeznaczone jest  dla ortoptystów, optometrystów i lekarzy okulistów. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych: Sobota: 10.00-17.00.

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, oraz dwie przerwy kawowe.

Osoba prowadząca:

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Od ponad 15 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Popularyzatorka ortoptyki – autorka portalu www.ortoptyka.pl.

Program szkolenia:

 • Badanie przedniego odcinka oka w biomikroskopie  szczelinowym – wprowadzenie.
 • Budowa lampy szczelinowej, obsługa techniczna lampy, adjustacja.  stosowane filtry, powiększenia.
 • Techniki iluminacji w lampie szczelinowej: rozproszona, bezpośrednia i pośrednia.
 • Podstawowa procedura badania w lampie szczelinowej
 • Oko zdrowe i oko chore
 • Wyniki badania w lampie szczelinowej: interpretacja oraz sposób zapis
 • Zastosowanie skal stopniujących
 • Ocena przedniego odcinka przy użyciu biomikroskopu
 • Zespół suchecgo oka. Podstawowe badania diagnostyczne.
 • Ocena jakości filmu łzowego oraz czasu przerwania filmu łzowego
 • Ocena dopasowania soczewek kontaktowych.

 

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 6 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 10 osób.