DIAGNOSTYKA I TERAPIA WIDZENIA U DZIECI Z ZABURZENIAMI SPRZĘŻONYMI

Gabinet:

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon:121188257

Rejestracja Pacjentów, zamówienia soczewek:

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy:

tel. 12 346 26 75
email: anna.mateuszuk@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści:

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z zasadami diagnostyki i leczenia zaburzeń widzenia obuocznego u Pacjentów z zaburzeniami współistniejącymi (m. in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym, epilepsją, zaburzeniami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową) i wynikającymi z tego szczególnymi potrzebami.

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia:

11-12.05.2019 – ostatnie wolne miejsca

Koszt szkolenia:

499 zł z VAT/ os.

Grupa odbiorców:

Szkolenie przeznaczone jest  dla tyflopedagogów, pedagogów, a także ortoptystów, optometrystów, lekarzy. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Czas trwania:

15 godzin dydaktycznych: Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Osoba prowadząca:

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Dr Maja Urzędowska – tyflopedagog, doktor nauk o zarządzaniu i komunikacji społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, później również prowadząc prywatną praktykę w obszarze kompleksowej diagnozy, poradnictwa i terapii osób z  specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz osobami utalentowanymi. Zainteresowania naukowe: profilaktyka i terapia trudności i niepowodzeń w nauce; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku; diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej; diagnoza wg NBAS Neonatal Behavioral Assessment Scale T.Brazelton. Jest autorką artykułów w czasopismach naukowych oraz w poradnikach dla rodziców i nauczycieli.  

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Od ponad 15 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Popularyzatorka ortoptyki – autorka portalu www.ortoptyka.pl.

Program szkolenia:

SOBOTA

  1. Wkrótce

NIEDZIELA

  1. Wkrótce

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.