mgr Ewa Witowska-Jeleń - dyplomowana ortoptystka, optometrystka, od ponad 14 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Dyrektor generalny Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków–Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika - Oddział Okulistyczny, w Poradni Leczenia Zeza w Bochni, Gabinecie Optometrycznym przy ulicy Kalwaryskiej 84 w Krakowie, Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus oraz za granicą.
Przewodniczaca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Nauczyciel oraz wykładowca. Współautorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla ortoptystek. W ramach rozprawy doktorskiej prowadzi badania nad wpływem terapii ortoptycznej na wyniki edukacyjne u dzieci dyslektycznych. Autorka Strony Przyjaciół Ortoptyki www.ortoptyka.pl Od kilku lat udziela indywidualnych porad dotyczacych diagnozy i terapii ortoptycznej pod adresem: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek - dyplomowana ortoptystka, tyflopedagog, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków – Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej oraz w gabinetach kontaktologicznych w Krakowie przy ul. Batorego 25 i przy ul. Długiej 28. Obecnie nadzorując przebieg kształcenia ortoptystek bierze udział w konsultacjach w Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus oraz diagnozuje wady refrakcji i zaburzenia w obuocznym widzeniu u dzieci i u dorosłych w gabinecie Optometrium w Skawinie.
Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie realizuje wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator. Z zaangażowaniem zajmuje się także tematyką aplikacji soczewek kontaktowych. Od kilku lat udziela indywidualnych porad w zakresie terapii funkcji wzrokowych oraz użytkowania soczewek pod adresem dorota-piszczek@wp.pl 

http://ukhealthcenteronline.com/zolpidem-10mg http://ukhealthcenteronline.com/zopiclone-7.5mg-price

mgr Anna Mateuszuk – absolwentka geografii i turystyki oraz kulturoznawstwa dalekowschodniego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem, administracją i obsługą klienta. Obecnie jako manager ds. administracji i marketingu zaangażowana w rozwój i całokształt funkcjonowania Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA, w którym odpowiada również za organizację szkoleń, sklep internetowy i prowadzenie najbardziej przyjaznej dla naszych Pacjentów recepcji. 
W latach 2015-2018 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego. Zawodowo i prywatnie wszechstronna. Czas wolny spędza aktywnie trenując amatorsko sporty siłowe i boks. Miłośniczka literatury fantasy i sci-fi. Jest również członkiem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i zapalonym ornitologiem – amatorem. Jej wielką pasją są także podróże, które zawsze planuje samodzielnie. W Orto-Optice odkryła swoją kolejną pasję: funkcjonowanie ludzkiego oka. Kontakt mailowy: anna.mateuszuk@orto-optica.pl.

mgr inż. Maciej Lasota - inżynier elektronik, ale dobrze radzi sobie także z mechaniką. Okulistyką zainteresował się pod wpływem własnych problemów ze wzrokiem. Fascynuje się zastosowaniami techniki w medycynie i stara się dokładać swoje skromne cegiełki do tej dziedziny. W realizowanych projektach często używa metodologii TRIZ, która pozwala na optymalizację funkcjonalną i kosztową projektowanychwyrobów oraz rozwiązywanie "nierozwiązywalnych" problemów.

mgr Magdalena Duda  - dyplomowana optometrystka, absolwentka studiów II stopnia na Politechnice Wrocławskiej. Na co dzień zajmuje się doborem soczewek ortokeratologicznych zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych  oraz badaniem wady refrakcji i pomiarami optycznymi na potrzeby laserowej korekcji wady wzroku w Centrum Okulistycznym Nowy Wzrok w Warszawie.
Od 2015 roku współpracuje z Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, gdzie zajmuje się ortokorekcją u dzieci i osób dorosłych. Najbardziej lubi współpracować z najmłodszymi,  sprawia jej to dużo przyjemności i daje ogromną satysfakcję. Dobierając soczewki u dzieci spełnia się w swoim zawodzie.

Magdalena Pasternak  - dyplomowana ortoptystka. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika - Oddział Okulistyczny, w Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia przy ul. Wincentego Pola oraz w Gabinecie okulistycznym OkoMed przy ul. Głowackiego w Krakowie.
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Promocja Zdrowia. Od 2016 roku pracuje w ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia, gdzie zajmuje się prowadzeniem terapii wzrokowej u dzieci i dorosłych oraz prowadzeniem recepcji. Na co dzień pasjonuje się różnymi dyscyplinami sportu m. in. piłką nożną, sportami zimowymi i sportami walki. Wolny czas spędza aktywnie trenując amatorsko sporty siłowe oraz kick-boxing.

mgr Jolanta Piekarska - dyplomowana optometrystka. Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: optyka okularowa i optometria) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku optometria. W latach 2014-2017 optometrysta w Salonie Optycznym „Do Zobaczenia” w Warszawie. Od 2017 r. optometrysta w Centrum Okulistycznym Nowy Wzrok w Warszawie, gdzie zajmuje się doborem soczewek ortokeratologicznych oraz dopasowaniem wszystkich rodzajów miękkich soczewek kontaktowych. Przeprowadza także badanie wady refrakcji oraz wykonuje pomiary optyczne na potrzeby laserowej korekcji wady wzroku. Współpracuje z Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA, gdzie wykonuje badania pod kątem doboru ortokorekcji u dzieci i osób dorosłych.

Dr Maja Urzędowska - stopień naukowy doktora nauk o zarządzaniu i komunikacji społecznej uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2004r. Od 2000 do 2011 roku pracowała jako tyflopedagog w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie, w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (Koordynator). W latach 2002-2004 pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, później również prowadząc prywatną praktykę w obszarze kompleksowej diagnozy, poradnictwa i terapii osób z  specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz osobami utalentowanymi.Od 2005r. do 2017r. pracownik w Instytucie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na stanowisku adiunkta. Od 2011 do 2016r.r. pełniła funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.Zainteresowania naukowe: profilaktyka i terapia trudności i niepowodzeń w nauce; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku; diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej; diagnoza wg NBAS Neonatal Behavioral Assessment Scale T.Brazelton. Obecnie nabywa wiedzę i doświadczenie na kierunku: Ortoptystka. Jest autorką artykułów w czasopismach naukowych oraz w poradnikach dla rodziców i nauczycieli.