Badania ortoptyczno - optometryczne nie wymagają szczególnego przygotowania.

Prosimy jednak o:

  • przyniesienie dotychczasowej dokumentacji dotyczącej leczenia / korekcji wady wzroku, noszonych do tej pory okularów, blankiecików na soczewki kontaktowe
  • przewidzenie ok 30 minut na standardowe badanie kontrolne, a w przypadku doboru soczewek kontaktowych, pełnego badania układu wzrokowego, doboru pryzmatów ok. 60-90 minut
  • przygotowanie dziecka do badania: uprzedzenie o sposobie wykonywania badań/zasadach współpracy
  • przybycie na miejsce o wyznaczonej godzinie, lub kilka minut wcześniej (w przypadku wizyt pierwszorazowych).
  • jest wystarczające, jeżeli jednemu dziecku towarzyszy jeden rodzic/opiekun.

 

achat de viagra en ligne pas cher

Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, zatem czas przeznaczony na badanie jednostkowe może się różnić od czasu przewidzianego. Prosimy zatem o zapewnienie spokoju na czas badania.


W przypadku niektórych badań ortoptycznych, wymagających zakropienia oczu lub szczegółowej oceny stanu widzenia obuocznego, pacjent proszony jest o ponownie przyjście do gabinetu (nie ponosząc dodatkowych kosztów).