FLIPPERY SFERYCZNE, 4 szt

260,00 

Pary soczewek dodatnich i ujemnych oprawione we wspólnej rączce do trzymania.
Flippery sferyczne służą m.in. do ćwiczeń sprawności akomodacji – zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Zestaw mocy:
+/- 0,50; +/-1,00; +/-1,50; +/-2,00.

Sprzęt dostępny dla specjalistów lub Pacjentów wykonujących ćwiczenia wg. ścisłych zaleceń specjalisty.