ZABURZENIA WIDZENIA OBUOCZNEGO, A SPECYFICZNE TRUDNOŚCI EDUKACYJNE

Gabinet:

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon:121188257

Rejestracja Pacjentów:

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy:

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści:

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawami diagnozy oraz terapii ortoptycznej. Nabycie teoretycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na rozróżnienie wybranych zaburzeń widzenia obuocznego powodujących trudności w czytaniu i pisaniu.

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia:

Szkolenie na zamówienie.

Termin do ustalenia po zabraniu grupy minimum 6 osób.

Koszt szkolenia:

550 zł. z VAT/ os.

Grupa odbiorców:

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, rodziców dzieci z problemami wzrokowymi. Pozostali specjaliści zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą kurs: ewa@ortoptyka.pl

Czas trwania:

15 godzin: Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Osoba prowadząca:

mgr Ewa Witowska – Jeleńdyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Program szkolenia:

I Część teoretyczna

 • Wprowadzenie do ortoptyki – istota oraz zakres zastosowania.
 • Podstawy anatomii i fizjologii układu wzrokowego.
 • Charakterystyka i znaczenie wybranych aspektów funkcjonowania wzrokowego:
  – ostrość wzroku
  – fiksacja oraz korespondencja siatkówkowa
  – ruchomość gałek ocznych oraz ruchy sakkadowe
  – akomodacja i konwergencja.
 • Widzenie obuoczne
  – rozwój widzenia obuocznego
  – stopnie widzenia obuocznego
  – widzenie przestrzenne i jego aspekty
 • Wady refrakcji układu wzrokowego, ich rozwój oraz konsekwencje
  – krótkowzroczność
  – nadwzroczność
  – astygmatyzm
  – znaczenie właściwie dobranej korekcji.
 • Patofizjologia widzenia – wpływ wybranych zaburzeń
  – zez jawny i ukryty
  – niedowidzenie
  – zaburzenia akomodacji i konwergencji.
 • Dysleksja rozwojowa a zaburzenia widzenia obuocznego – wpływ na naukę czytania i pisania.

II Część praktyczna

 • Diagnoza ortoptyczna – wybrane elementy.
  – Prawidłowa anamneza i jej znaczenie. Prezentacja kwestionariuszy.
  – Wstępna obserwacja oczu, testy dominacji oka.
  – Badanie ruchomości gałek ocznych.
  – Pomiar konwergencji i akomodacji
  – Pomiar ostrości wzroku do dali i bliży.
  – Test lateralizacji Piageta „Prawo – lewo”.
 • Terapia wzrokowa – wybrane ćwiczenia.
  – Zasady stosowania ćwiczeń wzrokowych.
  – Zapoznanie z wybranymi ćwiczeniami: ruchowymi, okulomotorycznymi, wizualizacyjnymi.
 • Podsumowanie kursu.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.