DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Miejsce

Możliwy dowolny termin w tygodniu na zamówienie minimum 4 osób.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych od 10:00-18:00

Data szkolenia

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

Koszt szkolenia

500 zł z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dwie przerwy kawowe. 

Cel szkolenia

Nabycie przez Uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z doborem miękkich soczewek kontaktowych.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów, lekarzy okulistów. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Program szkolenia

Ramowy program kursu:

 

 • Wprowadzenie do kontaktologii:
  – charakterystyka soczewek ze względu na materiały, tryb i czas noszenia,
  – soczewki sferyczne, toryczne i multifokalne ,
 • Ogólne wskazania i przeciwskazania do stosowania korekcji nagałkowej
 • Procedura doboru soczewek kontaktowych:
  – badania diagnostyczne (autorefraktometria, keratometria, biomikroskpia),
  – dobór promienia krzywizny soczewki (B.C.),
  – dobór średnicy soczewki (DIA),
  – soczewka miękka, a soczewka twarda
 • Badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej. Ocena możliwości zastosowania soczewek kontaktowych – wskazania i przeciwskazania, wypełnianie i analiza karty badań.
 • Zespół suchego oka, a soczewki kontaktowe. Diagnostyka zespołu suchego oka (badanie przedniego odcinka oka, badanie filmu łzowego, ocena menisku łzowego, czas przerwania filmu łzowego, ocena wydzielania łez). Wybrane techniki badań (FT BUT, test Schirmera, Lipcof), omówienie wyników.
 • Aplikacja i ocena dopasowania soczewek kontaktowych. Ocena centracji, ruchomości soczewek, ewaluacja dopasowania i parametrów soczewek.
 • Zasady użytkowania i pielęgnacji soczewek, zasady opieki nad Pacjentem noszącym soczewki kontaktowe. Powikłania podczas stosowania korekcji nagałkowej.
 • Soczewki kontaktowe w wysokich wadach wzroku oraz w anizometropii.
 • Warsztaty – casusy.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl