PODSTAWY OPTOMETRII - I, II, III stopień

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Cel szkolenia:

Kurs umożliwia zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych do doboru korekcji okularowej i kontaktowej do dali i bliży uwzględniajacej min. stan widzenia obuocznego pacjenta. Kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów praktyków i zyskał sobie uznanie ponad setki zadowolonych słuchaczy.

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia:

Szkolenie na zamówienie dla grup zorganizowanych jaki i osób indywidualnych.

Koszt szkolenia:

1450 zł/ os.

Grupa odbiorców:

Kurs został stworzony wg. autorskiego programu i jest specjalnie dedykowany dyplomowanym ortoptystkom, lekarzom okulistom oraz technikom optykom, którzy pozytywnie ukończyli I i II stopień kursu lub zdali z powodzeniem test wstępny. Cały kurs obejmuje I, II i III stopień, każdy po 48h dydaktycznych i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Uczestnicy kursu zobowiązani są dostarczyć kopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe!

Czas trwania:

Kurs realizowany jest w sobotę i niedzielę w godzinach od 9.00 do 16.15 lub w innym terminie w dni powszednie.

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz  przerwy kawowe.

Osoba prowadząca:

mgr Ewa Witowska – Jeleńdyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Przypominamy, że kurs ma charakter doskonalący i nie daje kwalifikacji w zakresie wykonywania zawodu optometrysty, a co za tym idzie tytułowania się optometrystą. Uczestnicy doskonalą swe umiejętności zgodne z dotychczasowymi kwalifikacjami!

Program szkolenia:

Program kursu obejmuje min:

 • Wprowadzenie do ortoptyki – istota oraz zakres zastosowania.
 • podstawy optometrii
 • podstawy ortoptyki
 • podstawy kontaktologii
 • podstawy doboru korekcji pryzmatycznej
 • etykę zawodową
 • podstawy optyki
Ramowy program kursu I stopnia:

I WSTĘP DO OPTOMETRII

 1. Optometria – definicja. Zakres dyscypliny.
 2. Etyka i psychologia w optometrii.
 3. Badanie optometryczne. Standardy badania.
 4. Kaseta okulistyczna. Zasady korzystania z kasety okulistycznej.
 5. Wywiad z pacjentem i jego znaczenie. Karta pacjenta.
 6. Ostrość wzroku – definicja oraz sposoby pomiaru.
 7. Tablice do badania ostrości wzroku do dali i bliży.

II REFRAKCJA  

 1. Pojęcie refrakcji układu wzrokowego.
 2. Refrakcja poszczególnych elementów optycznych układu wzrokowego.
 3. Miarowość oka.
 4. Wady refrakcji ich rodzaje oraz charakterystyka: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, presbyopia.
 5. Punkt dali i bliży wzrokowej – definicja i charakterystyka.
 6. Akomodacja. Istota i znaczenie. Amplituda akomodacji a wiek.
 7. Zapis wady refrakcji. Transpozycja – zapis dwupostaciowy.

III  ANATOMIA i  FIZJOLOGIA NARZĄDU WZROKU

1.Anatomia i fizjologia narządu wzroku.

2.Działanie mięśni gałkoruchowych.

3.Droga wzrokowa.

IV OPTOMETRIA

1.Podstawowa aparatura diagnostyczna oraz zasady pomiaru.

2.Badanie refrakcji obiektywnie na autorefraktometrze.

Interpretacja wyników badań.  Casusy.

3.Badanie refrakcji subiektywnie.

4.Dobór korekcji okularowej – podstawowe zasady. Stopniowanie soczewek. Ekwiwalent sferyczny.

5.Metoda Dondersa. Procedura badania.

6.Dobór składowej sferycznej w nadwzroczności i krótkowzroczności.

7.Ocena astygmatyzmu za pomocą Tarczy Greena.

II Część praktyczna

 • Diagnoza ortoptyczna – wybrane elementy.
  – Prawidłowa anamneza i jej znaczenie. Prezentacja kwestionariuszy.
  – Wstępna obserwacja oczu, testy dominacji oka.
  – Badanie ruchomości gałek ocznych.
  – Pomiar konwergencji i akomodacji
  – Pomiar ostrości wzroku do dali i bliży.
  – Test lateralizacji Piageta „Prawo – lewo”.
 • Terapia wzrokowa – wybrane ćwiczenia.
  – Zasady stosowania ćwiczeń wzrokowych.
  – Zapoznanie z wybranymi ćwiczeniami: ruchowymi, okulomotorycznymi, wizualizacyjnymi.
 • Podsumowanie kursu.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Powiększ
Kontrast