§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest:

ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3
Kraków 30-045
NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257
tel. 886 799 700
kontakt@orto-optica.pl
nr konta firmowego: CITI BANK: 92 1030 0019 0109 8530 0031 1195

2. Realizacja zamówień w sklepie internetowym ORTO-OPTICA odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ORTO-OPTICA oznacza każdorazowo akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych, niektóre produkty dedykowane są jednak wyłącznie dla specjalistów posiadających uprawnienia do posługiwania się sprzętem medycznym przeznaczonym do diagnostyki zaburzeń funkcjonowania układu wzrokowego.

5. Orto-Optica zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, tj. z podaniem niepełnych lub nieprawidłowych danych, w przypadku niemożności skontaktowania się z kupującym lub gdy zachodzi istotne podejrzenie możliwości nabycia i użytkowania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego przez osoby nieuprawnione.

§2
ZAMÓWIENIA , PŁATNOŚĆ ,WYSYŁKA

1. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie uwzględniają kosztów wysyłki i pakowania.

2. Formą płatności akceptowaną przez Orto-Optica jest przedpłata na konto bankowe Orto-Optica: CITI BANK 92 1030 0019 0109 8530 0031 1195.

3. Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Orto-Optica całkowitej kwoty należności za zamówienie lub od dnia złożenia zamówienia, jeżeli zamawiający wybrał formę płatności za pobraniem. Wyjątkiem są produkty sprowadzane i/lub wykonywane na specjalne zamówienie. W takich przypadkach Zamawiający po przesłaniu zamówienia jest informowany indywidualnie o czasie oczekiwania na produkt. Po potwierdzeniu akceptacji czasu oczekiwania przez zamawiającego Orto-Optica przyjmuje zamówienie do realizacji.

4. Na dokonanie płatności w przypadku opcji przedpłaty sklep oczekuje maksymalnie 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych), gdzie dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym Orto-Optica.

5. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania informacji dotyczącej preferowanej formy rachunku: tj. paragonu lub faktury (imienne lub firmowej).

6. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

7. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez Nabywcę, chyba, że nabywca dokonuje zakupu w promocji, o której regulamin stanowi inaczej.

8. Koszty pakowania i wysyłki na terenie Polski wynoszą każdorazowo 25 złotych dla zamówień przedpłaconych.

9. Przesłane do Orto-Optica zamówienie nie podlega anulacji przez Nabywcę.

10. Zasady zawarte w punktach 2-7 nie dotyczą stałych Klientów Orto-Optica, o indywidualnie ustalonych zasadach wysyłki i płatności.

§3
ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) Klient w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki może pisemnie odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny.

2. Zwrócić można jedynie produkt, który:

  • Nie był użytkowany, pozostaje w stanie nienaruszonym
  • Jest kompletny i znajduje się w oryginalnym opakowaniu firmowym producenta wraz z instrukcjami
  • Klient posiada dowód zakupu w naszym sklepie, który zostanie odesłany razem ze zwracanym produktem

3. 1. Zgodnie z ustawą ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) Klient w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki może pisemnie odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny.

2. Zwrócić można jedynie produkt, który:
• Nie był użytkowany, pozostaje w stanie nienaruszonym
• Jest kompletny i znajduje się w oryginalnym opakowaniu firmowym producenta wraz z instrukcjami
• Klient posiada dowód zakupu w naszym sklepie, który zostanie odesłany razem ze zwracanym produktem

3. Orto-Optica gwarantuje zwrot kwoty należności za opłacone wcześniej przez Klienta przedmioty, widniejącej na dokumencie sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Orto-Optica przesyłki, po stwierdzeniu braku jakichkolwiek usterek, braków oraz śladów użytkowania. Zwrot należności nastąpi za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazane przez klienta konto bankowe. Klient pokrywa koszty pakowania i wysyłki, Orto-Optica refunduje Klientowi te koszty do kwoty najtańszej, oferowanej przez Orto-Optica formy wysyłki.

§4
REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy Orto-Optica są fabrycznie nowe i objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta lub dystrybutora.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad zaistniałych na skutek:

  • Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania lub przechowywania sprzętu
  • Wad i usterek spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, zaistniałymi już po odebraniu bezusterkowego sprzętu przez Klienta.
  • Zanieczyszczenia, zalania lub innego rodzaju zabrudzenia sprzętu.
  • Napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie przez użytkownika, inne osoby bądź nieautoryzowane przez producenta lub dystrybutora serwisy.

3. Nie są objęte gwarancją czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie, tj. regulacja, konserwacja, czyszczenie, wymiana materiałów eksploracyjnych ( np. baterii).

4. Klient może reklamować towar maksymalnie w ciągu roku od zauważenia usterki.

5. Orto-Optica ma 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji i otrzymania reklamowanego produktu na zakończenie postępowania reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi pisemnej Klientowi.

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klientowi przysługiwać będzie naprawa lub wymiana na model fabrycznie nowy, obniżenie ceny lub prawo do odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wchodzącego w życie dnia 25 maja 2018 oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia.
2. Administratorem danych jest ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia z siedzibą w Krakowie 30-045, ul. Królewska 5/3. NIP: 677 212 99 03, REGON: 121188257,
tel: 886 799 700, e-mail: kontakt@orto-optica.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd cywilny właściwy dla siedziby pozwanego.

5. Sklep Orto-Optica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie, zmiany nie wpływają jednak na realizację zamówień przesłanych przed ich wprowadzeniem.

6. Orto-Optica zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania akcji promocyjnych, dokonywania zmian w ofercie produktowej. Zmiany te nie wpływają jednak na realizację zamówień przesłanych przed ich wprowadzeniem.

7. Dla akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Orto-Optica każdorazowo zamieszczony zostanie na stronie internetowej sklepu odrębny regulamin.