mgr Ewa Witowska-Jeleń

mgr Ewa Witowska-Jeleń – dyplomowana ortoptystka, optometrystka, od ponad 17 lat oddana zawodowo, przede wszystkim, ortoptyce  i  terapii widzenia. Szczególnym zainteresowaniem darzy zagadnienia z ortoptyki klinicznej, ortoptyki pediatrycznej oraz neurooptometrii.

W gabinecie ORTO-OPTICA specjalizuje się w szczególności w  doborze pryzmatów, ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia, zaburzeniach akomodacji oraz badaniu najmłodszych Pacjentów od 2 miesiąca życia.

Dyrektor i właściciel Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków–Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika – Oddział Okulistyczny, w Poradni Leczenia Zeza w Bochni, Gabinecie Optometrycznym przy ulicy Kalwaryskiej 84 w Krakowie, Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus oraz za granicą. Przewodniczaca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Nauczyciel oraz wykładowca. Współautorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla ortoptystek.   Ukończyła 4-letnie studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym AI.  Z uwagi na zmianę tematyki pracy badawczej, planuje dalsze badania i obronę doktoratu w przyszłości. Autorka publikacji i licznych artykułów popularnonaukowych z zakresu ortoptyki. Od kilku lat udziela indywidualnych porad dotyczacych diagnozy i terapii ortoptycznej pod adresem: ewa@ortoptyka.pl. Stale doskonali swój warsztat pracy w kraju i za granicą.

Powiększ
Kontrast