Oferta Orto-Optica

Orto-Optica oferuje specjalistyczne diagnozy i terapię widzenia zaburzeń widzenia obuocznego, szczególnie zeza i niedowidzenia. Oferujemy też dobór okularów i soczewek kontaktowych miękkich oraz płynów i akcesoriów do soczewek kontaktowych, pomocy do terapii widzenia.

Karta Stałego Pacjenta Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia

Naszym stałym pacjentom oferujemy zniżkę w wysokości 10% na badania i okulary.

Nie wiesz czy Karta Ci przysługuje? Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się TUTAJ

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Program Krakowska Karta Rodzinna 3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wykaz ulg i rabatów znajdują się TUTAJ

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wykaz ulg i rabatów znajdują się TUTAJ