Wydawanie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nasz Gabinet udostępnia dokumentację medyczną na wniosek Pacjenta.

Dokumentacja zostaje wydana osobie uprawnionej do 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania, które może zostać przekazane naszemu personelowi:

  • osobiście w gabinecie
  • telefonicznie
  • e-mailowo
  • poprzez formularz elektroniczny (wkrótce).

Osobą uprawnioną do odbioru dokumentacji jest Pacjent i osoba przez niego upoważniona, a w przypadku małoletnich również rodzice/opiekunowie.

Dokumentacja jest wydawana w szczególności:

  • w formie papierowej -kopia dokumentacji,  odbiór osobisty na miejscu w gabinecie
  • w formie elektronicznej – kopia dokumentacji w formacie pdf, wysyłana pocztą elektroniczną
  • w formie papierowej – kopia dokumentacji, wysyłana pocztą po uiszczeniu opłaty za przesyłkę poleconą i pakowanie w kwocie 10 zł.

Specjalista prowadzący na życzenie Pacjenta może przygotować:

  • dodatkowe zaświadczenie celem przedłożenia np. w placówce oświatowej, poradni pedagogiczno-psychologicznej, etc.
  • opisową kartę badania
  • plan ćwiczeń wzrokowych do wykonywania samodzielnie przez Pacjenta

Ww. dokument może zostać przekazany Pacjentowi w ciągu 7 dni roboczych w taki sam sposób, jak standardowa kopia dokumentacji, po uiszczeniu opłaty 20-50 zł (w zależności od czasochłonności przygotowanego dokumentu).

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

 

Powiększ
Kontrast