Zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nasz Gabinet udostępnia dokumentację medyczną na wniosek Pacjenta.

Dokumentacja zostaje wydana osobie uprawnionej do 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania, które może zostać przekazane naszemu personelowi:

  • osobiście w gabinecie
  • telefonicznie
  • e-mailowo.

Dokumentacja medyczna wydawana jest na prośbę osoby uprawnionej: osobiście lub telefoniczne i mailowo po uprzednim wypełnieniu  wniosku o wydanie dokumentacji medycznej, znajdującego się na dole strony.

Wniosek należy przesłać na adres: kontakt@orto-optica.pl

Osobą uprawnioną do odbioru dokumentacji jest Pacjent i osoba przez niego upoważniona, a w przypadku małoletnich również rodzice/opiekunowie. Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentacji medycznej powinna podać imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia oraz  wskazać cel wydania dokumentacji.

Dokumentacja jest wydawana:

  • w formie papierowej -kopia dokumentacji,  odbiór osobisty na miejscu w gabinecie /kolorowe zdjęcia odpłatnie/
  • w formie elektronicznej – kopia dokumentacji w formacie pdf, wysyłana pocztą elektroniczną
  • w formie papierowej – kopia dokumentacji, wysyłana kurierem DPD po uiszczeniu opłaty za przesyłkę poleconą i pakowanie w kwocie 20 zł.

Specjalista prowadzący na życzenie Pacjenta może przygotować:

  • dodatkowe zaświadczenie celem przedłożenia np. w placówce oświatowej, poradni pedagogiczno-psychologicznej, etc.
  • opisową kartę badania
  • plan ćwiczeń wzrokowych do wykonywania samodzielnie przez Pacjenta

Ww. dokument może zostać przekazany Pacjentowi w ciągu 7 dni roboczych w taki sam sposób, jak standardowa kopia dokumentacji, po uiszczeniu opłaty 30-50 zł (w zależności od czasochłonności przygotowanego dokumentu).