Co to jest Terapia Widzenia?

Ortoptyczno – Optometryczna Terapia Widzenia znana też pod nazwą Terapia Wzrokowa, którą oferujemy w naszym gabinecie (zwana w skrócie z ang. OVT), to przede wszystkim profesjonalnie opracowany, indywidualny program terapeutyczny mający na celu rozwój, poprawę oraz rehabilitację wybranych funkcji wzrokowych. Zakłada ona wyćwiczenie zdolności wzrokowych, tak aby stały się automatyczne. Dzięki OVT następuje usprawnienie funkcji wzrokowych oraz poprawa ogólnego komfortu widzenia. Wpływa to znacząco na jakość życia Pacjenta poprzez redukcję np. bólów głowy, napięcia oczu oraz zwiększenie efektywności pracy wzrokowej.

Jakie dysfunkcje i zaburzenia leczymy?

 • Niedowidzenie (amblyopię, leniwe oko)
 • Zaburzenia ruchomości gałek ocznych (zezy jawne, okresowe, ukryte)
 • Niepełne, osłabione widzenie obuoczne (słaba fuzja, brak stereoskopii)
 • Tłumienie wrażeń wzrokowych jednego lub obojga oczu (terapia antysupresyjna)
 • Zaburzenia wergencji (konwergencji oraz dywergencji, niedomoga konwergencji)
 • Zaburzenia akomodacji (napięta, niesprawna, spazmatyczna akomodacja)
 • Trudności w czytaniu i pisaniu (m.in. poprzez usprawnianie sakadowych ruchów oczu)
 • Zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej
 • Zaburzenia równowagi oko – ruchowej i lokalizacji np. po uszkodzeniu mózgu, porażeniu mięśni, enukleacji etc. (tylko we współpracy z okulistą i/lub neurologiem)
 • Dwojenie patologiczne (tylko we współpracy z okulistą i/lub neurologiem)
 • Zaburzenia astenopijne np. bóle głowy, zamazywanie obrazu, trudności wzrokowe wynikające z niesprawnego i osłabionego układu wzrokowego

Jakie rodzaje terapii wzrokowej oferujemy?

 • Ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu, zezie, zaburzeniach widzenia obuocznego, trudnościach w czytaniu i pisaniu
 • Optometryczną terapię wzrokową w przypadku m.in. zezów ukrytych, zaburzeń konwergencji, akomodacji
 • Terapię wzrokową behawioralną u pacjentów w każdym wieku cierpiących z powodu trudności wzrokowo-motorycznych, lokalizacyjnych etc
 • Terapię wzrokową dzieci i dorosłych w przypadku chorób narządu wzroku jak np. zaćma, retinopatia i inne (tylko we współpracy i na zlecenie lekarza okulisty)

Kto może skorzystać z terapii?

Każdy w wieku od 4 do 101 lat. Terapia wzrokowa jest rekomendowana dla osób we wszystkich grupach wiekowych. Oznacza to, że małe dzieci, Pacjenci dorośli, a nawet osoby w wieku podeszłym – zdawać by się mogło o niezmiennym układzie wzrokowym – mogą skorzystać z OVT. Każdy program terapeutyczny w naszym gabinecie jest dostosowywany do wieku i indywidualnych możliwości Pacjenta. Nawet osoby, u których nie stwierdzono zaburzeń w widzeniu mogą z powodzeniem skorzystać z terapii celem utrwalenia i poprawy istniejącego stanu wzrokowego.

Jak przebiega terapia widzenia?

Każda terapia rozpoczyna się od dokładnego i wnikliwego badania, niejednokrotnie obejmującego dwie wizyty oraz pełne badanie okulistyczne. Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy terapię obejmującą 10 spotkań po 30 min. każde. W trakcie terapii Pacjent jest uczony wykonywać różnorodne, adekwatne do swych potrzeb ćwiczenia, stosując zasadę stopniowania trudności. Pacjent proszony jest także o wykonywanie ćwiczeń w domu zgodnie z wcześniejszym instruktażem. Terapia standardowo prowadzona jest w grupach 1-3 osobowych, bez uszczerbku na jakości ćwiczeń. Terapia indywidualna prowadzona jest tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą specjalisty prowadzącego terapię.

Jak długo trwa terapia?

U Pacjentów z lekkimi zaburzeniami widzenia zwykle po pierwszej turze ćwiczeń (po ok. 1-2 miesiącach) widoczna jest poprawa wyników badań i funkcji wzrokowych. U osób ze średnimi i ciężkimi zaburzeniami wymagane jest ponawianie sesji ćwiczeniowych do momentu uzyskania możliwe najlepszego rezultatu. W przypadku dzieci niedowidzących rehabilitacja może trwać nawet kilka lat. Bez względu jednak na typ dysfunkcji, poprawa jest rzeczą bardzo indywidualną i ciężko przewidzieć całkowity czas leczenia. Czynniki decydujące o czasie i powodzeniu terapii to: rodzaj, stopień zaburzenia, wiek Pacjenta, czas pojawienia się problemu np. zeza, systematyczność w terapii i stosowanie się do zaleceń ortoptysty/optometrysty.

Co dalej?

Pacjent, który po ukończeniu sesji ćwiczeniowej uzyskał satysfakcjonujące efekty, kontynuuje terapię w warunkach domowych celem utrwalenia wyników leczenia i pozostaje pod kontrolą prowadzącego specjalisty. W zależności od potrzeb kontrole badania widzenia obuocznego zalecane są co ok.3-6 miesięcy.

Ile to kosztuje?

Jedna 30 min sesja ćwiczeniowa to koszt 70 zł. Pakiet 10 spotkań, wraz z badaniem ewaluacyjnym po ukończonej sesji kosztuje 600 zł (sprawdź wszystkie opcje w zakładce cennik).

Nasi Pacjenci w razie zauważenia niepokojących objawów mogą zawsze skorzystać z bezpłatnego kontrolnego badania ostrości wzroku, ruchomości gałek ocznych oraz widzenia stereoskopowego.

Z nami patrzysz w dobrą stronę! Zapraszamy!