Zapraszamy Drogich Pacjentów od obioru Kart Stałego Pacjenta w recepcji gabinetu.

Nie wiesz czy Karta Ci przysługuje? Zadzwoń do nas lub przeczytaj regulamin.

Regulamin Karty Stałego Pacjenta

§ I

Dystrybutorem karty jest ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia Specjalistyczny Gabinet Ortoptyczno-Optometryczny, mieszczący się przy ul. Królewskiej 5/3 w Krakowie,
NIP: 677 212 99 03, REGON: 121188257, zwany dalej ORTO-OPTICA.

§ II

Karta Stałego Pacjenta ORTO-OPTICA jest kartą imienną, uprawniającą do określonych w niniejszym regulaminie zniżek, określonych w regulaminie, wyłącznie w Gabinecie
ORTO-OPTICA w Krakowie.

§ III

Karta może zostać wydana Pacjentom ORTO-OPTICA, którzy:
a) uczestniczyli w przynajmniej dwóch płatnych z góry seriach ćwiczeń ortoptycznych, obejmujących co najmniej 10 spotkań, lub;
b) korzystali w ORTO-OPTICA z co najmniej 3 odpłatnych wizyt diagnostycznych, lub;
c) całą rodziną (co najmniej trzy osoby) wykonali odpłatne badania w ORTO-OPTICA, wtedy karta przysługuje wszystkim członkom rodziny, którzy wykonali badania;
d) wyjątkowo w innych, nieuwzględnionych w regulaminie przypadkach, za zgodą Dyrektora ORTO-OPTICA.

§ IV

Karta Stałego Pacjenta jest kartą imienną lub na nazwisko rodziny, co oznacza, że z przysługujących z kartą benefitów może korzystać Pacjent/Rodzina, która otrzymała kartę.

§ V

Posiadaczom Karty Stałego Pacjenta ORTO-OPTICA przysługuje stały, 10% rabat na:
a) wszystkie usługi medyczne, tj. wszystkie ujęte w cenniku badania oraz terapię wzrokową;
b) rabat nie łączy się z innymi, okresowymi promocjami, chyba, że regulamin tych promocji stanowi inaczej;

§ VI

Nieodwołanie zaplanowanej wizyty, która nie odbyła się z powodu niestawienia się Pacjenta, powoduje utratę prawa do zniżek, jeśli należność za zarezerwowany termin nie została uregulowana.

§ VII

Regulamin obowiązuje od dn. 01.11.2014 do odwołania. ORTO-OPTICA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Decyzje w kwestiach nierozstrzygniętych przez regulamin podejmuje Dyrektor ORTO-OPTICA.

Aktualizacja: 16.08.2023