DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ AKOMODACJI

Gabinet:

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon:121188257

Rejestracja Pacjentów:

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy:

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści:

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników ze sposobami diagnozy akomodacji oraz leczenia zaburzeń akomodacji.

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia:

23-34.01.2021

Koszt szkolenia:

500 zł z VAT/ os.

Grupa odbiorców:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów, lekarzy, optyków. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifiakcji zawodowych (ksero dyplomu).

Czas trwania:

15 godzin: Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Osoba prowadząca:

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Program szkolenia:

Ramowy program kursu:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat akomodacji:
  – definicja i mechanizm akomodacji,
  – amplituda, sprawność  i opóźnienie akomodacyjne.
 • Badanie akomodacji:
  – badanie amplitudy akomodacji na akomodometrze i optometrze – normy zależne od wieku.
  – badanie sprawności akomodacji przy użyciu flipperów akomodacyjnych – normy dla badania jedno i obuocznego.
  – badanie opóźnienia akomodacyjnego,
  – badanie AC/A, metoda linii Dondersa, metoda gradientów, metoda heteroforii, metoda stopniowego napinania akomodacji.
 • Zastosowanie i rodzaje skiaskopii dynamicznej w ocenie stanu akomodacji.
 • Zaburzenia akomodacji. Rodzaje i ich przyczyny.
 • Near vision complex – charakterystyka i postępowanie.
 • Spazm akomodacji – charakterystyka i postępowanie.
 • Wskazania i zasady prowadzenia terapii w zaburzeniach akomodacji.
 • Ćwiczenia wzrokowe stosowane w zaburzeniach akomodacji.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

  Nazwa szkolenia
  Podstawy ortoptyki (szkolenie zamknięte) - 09.01.2021Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji - 23-24.01.2021Pomiar forii i tropii - 06-07.02.2021Podstawy ortoptyczno - optometrycznej terapii widzenia I (teoria i praktyka) - 20-21.02.2021Ortoptyka pediatryczna - 27-28.02.2021Dobór korekcji pryzmatycznej w zezie - 13-14.03.2021Terapia widzenia w trudnościach w czytaniu i pisaniu - 19.03.2021 (piątek)Nowość!! Zezy porażenne diagnostyka i leczenie (szkolenie zamknięte) - 27-28.03.2021Podstawy ortoptyczno - optometrycznej terapii widzenia I (teoria i praktyka) - 10-11.04.2021Dobór miękkich soczewek kontaktowych - 16.04.2021 (piątek)Ortoptyczno - optometryczna terapia widzenia II studium przypadków (szkolenie zamknięte) - 24-25.04.2021


  Skan dyplomu
  Załączam do tej wiadomościOkażę na miejscuJuż wysłano

  Adres

  Skan dyplomu


  Powiększ
  Kontrast