Data szkolenia

05-06.10.2024

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00- 14.00

Miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

Koszt szkolenia

1000 zł z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników ze sposobami diagnozy akomodacji oraz leczenia zaburzeń akomodacji.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów, lekarzy, optyków. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifiakcji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Program szkolenia

Ramowy program kursu

 1. Usystematyzowanie wiedzy na temat akomodacji. Wprowadzenie do tematu.
 2. Definicja i mechanizm akomodacji.
 3. Ogólna charakterystyka badań akomodacji: amplituda, sprawność, AC/A i odpowiedź akomodacji / skiaskopia dynamiczna.
 4. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka zaburzeń akomodacji.
 5. Badanie amplitudy akomodacji. Zasady badania. Metoda Push Up. Metoda Sherada.
 6. Badanie przy użyciu akomodometru i kasety okulistycznej. Normy amplitudy akomodacji a wiek.
 7. Badanie sprawności akomodacji przy użyciu flipperów akomodacyjnych oraz metodą skokową.
 8. Normy dla badania jedno i obuocznego. Ćwiczenia.
 9. Badanie AC/A: metoda linii Dondersa, metoda gradientów, metoda heteroforii, metoda stopniowego napinania akomodacji. Ćwiczenia.
 10. Zastosowanie i rodzaje skiaskopii dynamicznej w ocenie stanu akomodacji, badanie i ocena odpowiedzi akomodacyjnej.
 11. Wybrane metody skiaskopii dynamicznej. Ćwiczenia.
 12. Podsumowanie – diagnostyka akomodacji.
 13. Zaburzenia akomodacji: przyczyny, objawy. Niesprawna i nadmierna akomodacja.
 14. Near vision complex – charakterystyka, diagnostyka i postępowanie.
 15. Spazm akomodacji – charakterystyka, diagnostyka i postępowanie.
 16. Wskazania i zasady prowadzenia terapii w zaburzeniach akomodacji.
 17. Ćwiczenia ortoptyczne stosowane w zaburzeniach akomodacji.
 18. Warsztaty – Casusy.
 19. Podsumowanie szkolenia.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.