DIAGNOSTYKA I TERAPIA WIDZENIA U DZIECI Z ZABURZENIAMI SPRZĘŻONYMI

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z zasadami diagnostyki i leczenia zaburzeń widzenia obuocznego u Pacjentów z zaburzeniami współistniejącymi (m. in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym, epilepsją, zaburzeniami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową) i wynikającymi z tego szczególnymi potrzebami.

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia:

Termin do ustalenia.

Szkolenie odbędzie sie jeśli zbierze się grupa  min. 6 osób.

Zapraszamy!

Koszt szkolenia:

500 zł z VAT/ os.

Grupa odbiorców:

Szkolenie przeznaczone jest  dla tyflopedagogów, pedagogów, a także ortoptystów, optometrystów, lekarzy. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Czas trwania:

15 godzin dydaktycznych: Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Osoba prowadząca:

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

mgr Katarzyna Rusin – pedagog specjalny,  terapeuta widzenia oraz terapeuta integracji sensorycznej. Od 19 lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi oraz w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich rodzinom.

 

Program szkolenia:

SOBOTA

  1. Wkrótce

NIEDZIELA

  1. Wkrótce

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.