mgr Dorota Piszczek – dyplomowana ortoptystka, tyflopedagog, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków – Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej oraz w gabinetach kontaktologicznych w Krakowie przy ul. Batorego 25 i przy ul. Długiej 28. Nadzorując przebieg kształcenia ortoptystek brała udział w konsultacjach w Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus, Zajmowała się diagnozowaniem wad refrakcji i zaburzeń w obuocznym widzeniu u dzieci i u dorosłych oraz prowadziła terapię ortoptyczną w gabinecie Oko-Medica w Skawinie.

Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie realizowała wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator. Członek krajowego zespołu do spraw kształcenia ortoptystów. Z zaangażowaniem zajmuje się także tematyką aplikacji soczewek kontaktowych. Od kilku lat udziela indywidualnych porad w zakresie terapii funkcji wzrokowych oraz użytkowania soczewek pod adresem dorota-piszczek@wp.pl