MMedSci Ewa Witowska-Jeleń – specjalista widzenia i zeza, dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog.

Ukończyła studia medyczne w zakresie widzenia i zeza na wydziale Okulistyki i Ortoptyki na Uniwersytecie w Sheffield  (Anglia). Ukończyła także studia doktoranckie z pedagogiki. 

Od ponad 20 lat oddana zawodowo, przede wszystkim, ortoptyce  i  terapii widzenia. Szczególnym zainteresowaniem darzy zagadnienia z ortoptyki klinicznej, ortoptyki pediatrycznej oraz neurooptometrii.

W gabinecie ORTO-OPTICA specjalizuje się w szczególności w doborze pryzmatów, ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia, zaburzeniach akomodacji oraz badaniu najmłodszych Pacjentów od 2 miesiąca życia.

Dyrektor i właściciel Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków–Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika – Oddział Okulistyczny, w Poradni Leczenia Zeza w Bochni, Gabinecie Optometrycznym przy ulicy Kalwaryskiej 84 w Krakowie, Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus oraz za granicą. Vice-przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Światowego Stowarzyszenia Okulistyki Pediatrycznej i Zeza (WSPOS), a także Światowej Rady Optometrii (WCO). Jest także członkinią Europejskiego Towarzystwa Strabismologicznego (ESA).  Nauczyciel oraz wykładowca. Współautorka m.in. podstawy programowej, programu nauczania dla ortoptystek. Ukończyła 4-letnie studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum. Z uwagi na zmianę tematyki pracy badawczej, planuje dalsze badania i obronę doktoratu w przyszłości. Współpracuje jako ekspert z portalem MEDYCYNA PRAKTYCZNA (dział okulistyka). Autorka publikacji i licznych artykułów popularnonaukowych z zakresu ortoptyki. Od kilku lat udziela indywidualnych porad dotyczacych diagnozy i terapii ortoptycznej pod adresem: ewa@ortoptyka.pl. Doskonali swój warsztat pracy w kraju i za granicą, uczestnicząc w kongresach min. IOA, ESA. Posiada kilkadziesiąt certyfikatów ukończenia zagranicznych kursów specjalistycznych.