KOREKCJA PRYZMATYCZNA W ZEZIE

Gabinet:

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon:121188257

Rejestracja Pacjentów:

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy:

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści:

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami i procedurą doboru korekcji pryzmatycznej w zezie.

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia:

Kurs odbędzie się w 5-6 grudnia 2020.

Koszt szkolenia:

550 zł z VAT/ os.

Grupa odbiorców:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów i lekarzy okulistów z doświadczeniem zawodowym w zakresie badania stanu widzenia obuocznego.  Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Czas trwania:

15 godzin: Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Osoba prowadząca:

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

Program szkolenia:

SOBOTA

 • Wprowadzenie do tematu. Czy istnieje duże zapotrzebowanie na korekcję pryzmatyczną?
 • Charakterystyka pryzmatu. Pojęcie dioptrii pryzmatycznej. Oznaczenia bazy pryzmatu.
 • Obliczanie mocy pryzmatu. Przeliczanie dioptrii pryzmatyzcznych na stopnie. Pomiar okularów pryzmatycznych.
 • Rodzaje korekcji pryzmatycznej: klasyczna okularowa, folie pryzmatyczne Press On, mikropryzmaty sferyczne.
 • Działanie pryzmatyczne soczewki sferycznej. Praktyczne zastosowanie Reguły Prentice’a.
 • Dopuszczalność i konsekwencje niezamierzonego efektu pryzmatycznego.
 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania korekcji pryznatycznej.
 • Ogólne zasady dotyczące opieki nad pacjentem z korekcją pryzmatyczną.
 • Diagnostyczne zastosowanie pryzmatu do pomiaru kąta zeza (PCT, Krimsky test, pałeczka Maddoxa).
 • Obligatoryjne i fakultatywne badania diagnostyczne celem doboru korekcji pryzmatycznej.
 • Zasady i procedura doboru korekcji pryzmatycznej w heteroforii.
 • Zasady i procedura doboru korekcji pryzmatycznej w heterotropii.

NIEDZIELA

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat doboru korekcji pryzmatycznej w zezach jawnych i ukrytych.
 • Pryzmaty w niedomodze konwergencji, spazmatycznej akomodacji oraz w przypadku zaburzeń sprzężonych.
 • Wyznaczanie mocy i bazy pryzmatu w zezach mieszanych przy użyciu skali Tabo.
 • Studium przypadków: ocena zasadności zastosowania pryzmatu, dobór pryzmatu (moc, baza, wypisanie recepty),montażem folii pryzmatycznych.
 • Ewaluacja.
 • Terapeutyczne zastosowanie pryzmatów w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego.
 • Monitorowanie pacjenta z korekcją pryzmatyczną.
 • Podsumowanie kursu. Dyskusja.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

  Nazwa szkolenia
  Podstawy ortoptyki (szkolenie zamknięte) - 09.01.2021Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji - 23-24.01.2021Pomiar forii i tropii - 06-07.02.2021Podstawy ortoptyczno - optometrycznej terapii widzenia I (teoria i praktyka) - 20-21.02.2021Ortoptyka pediatryczna - 27-28.02.2021Dobór korekcji pryzmatycznej w zezie - 13-14.03.2021Terapia widzenia w trudnościach w czytaniu i pisaniu - 19.03.2021 (piątek)Nowość!! Zezy porażenne diagnostyka i leczenie (szkolenie zamknięte) - 27-28.03.2021Podstawy ortoptyczno - optometrycznej terapii widzenia I (teoria i praktyka) - 10-11.04.2021Dobór miękkich soczewek kontaktowych - 16.04.2021 (piątek)Ortoptyczno - optometryczna terapia widzenia II studium przypadków (szkolenie zamknięte) - 24-25.04.2021


  Skan dyplomu
  Załączam do tej wiadomościOkażę na miejscuJuż wysłano

  Adres

  Skan dyplomu


  Powiększ
  Kontrast