KOREKCJA PRYZMATYCZNA W ZEZIE

data szkolenia

6-7.11.2021

czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

koszt szkolenia

600 zł z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami i procedurą doboru korekcji pryzmatycznej w zezie.

grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów i lekarzy okulistów z doświadczeniem zawodowym w zakresie badania stanu widzenia obuocznego.  Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

program szkolenia

SOBOTA

 • Wprowadzenie do tematu. Czy istnieje duże zapotrzebowanie na korekcję pryzmatyczną?
 • Charakterystyka pryzmatu. Pojęcie dioptrii pryzmatycznej. Oznaczenia bazy pryzmatu.
 • Obliczanie mocy pryzmatu. Przeliczanie dioptrii pryzmatyzcznych na stopnie. Pomiar okularów pryzmatycznych.
 • Rodzaje korekcji pryzmatycznej: klasyczna okularowa, folie pryzmatyczne Press On, mikropryzmaty sferyczne.
 • Działanie pryzmatyczne soczewki sferycznej. Praktyczne zastosowanie Reguły Prentice’a.
 • Dopuszczalność i konsekwencje niezamierzonego efektu pryzmatycznego.
 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania korekcji pryznatycznej.
 • Ogólne zasady dotyczące opieki nad pacjentem z korekcją pryzmatyczną.
 • Diagnostyczne zastosowanie pryzmatu do pomiaru kąta zeza (PCT, Krimsky test, pałeczka Maddoxa).
 • Obligatoryjne i fakultatywne badania diagnostyczne celem doboru korekcji pryzmatycznej.
 • Zasady i procedura doboru korekcji pryzmatycznej w heteroforii.
 • Zasady i procedura doboru korekcji pryzmatycznej w heterotropii.

NIEDZIELA

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat doboru korekcji pryzmatycznej w zezach jawnych i ukrytych.
 • Pryzmaty w niedomodze konwergencji, spazmatycznej akomodacji oraz w przypadku zaburzeń sprzężonych.
 • Wyznaczanie mocy i bazy pryzmatu w zezach mieszanych przy użyciu skali Tabo.
 • Studium przypadków: ocena zasadności zastosowania pryzmatu, dobór pryzmatu (moc, baza, wypisanie recepty),montażem folii pryzmatycznych.
 • Ewaluacja.
 • Terapeutyczne zastosowanie pryzmatów w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego.
 • Monitorowanie pacjenta z korekcją pryzmatyczną.
 • Podsumowanie kursu. Dyskusja.

rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Powiększ
Kontrast