Data szkolenia:

14-15.12.2024

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00- 14.00

Miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

Koszt szkolenia

1100 zł z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami diagnostyki i leczenia zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci w wieku 0-3 lat.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów i lekarzy. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

MMedSci Ewa Witowska – Jeleń specjalistka widzenia i zeza, dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Od ponad 15 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz IOA, OCE, WSPOS, ESA, WCO.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

dr n. hum.  Maja Urzędowska – jest optometrystą (N020710), ortoptystą (0518059), tyflopedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej oraz specjalistą w zakresie terapii pedagogicznej. Tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych zdobyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuując pracę przez 11 lat w Instytucie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na stanowisku adiunkta, pracownika naukowo-dydaktycznego, Kierownika Studiów Podyplomowych z „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” oraz jako wice Dyrektor Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii na tut. Uczelni. Aktualnie związana zawodowo z OPTIMA Medical Group oraz Specjalistycznym Centrum Wspomagania Rozwoju i terapii Dziecka HAKUNA MATATA.

Program szkolenia

Ramowy program kursu

 1. Wprowadzenie do tematu.
 2. Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku od 0-3lat.
 3. Prawidłowy rozwój widzenia u dzieci w wieku od 0-3 lat.
 4. Symptomy nieprawidłowości wzrokowych u dzieci w wieku od 0-3 lat.
 5. Wywiad i obserwacja.
 6. Badanie ruchomości gałek ocznych oraz badanie cover test u małych dzieci.
 7. Fiksacja na bodziec. Reakcja na światło.
 8. Sposoby oceny widzenia i percepcji wzrokowej u małych dzieci.
 9. Ocena ostrości widzenia u dzieci od 0-3 lat przy użyciu bębna optokinetycznego, testów paskowych oraz tablic obrazkowych. Normy, sposób zapisu oraz interpretacja.
 10. Ocena ilościowa i jakościowa kąta zeza oraz widzenia obuocznego.
 11. Test Hirschberga. Procedura, zapis interpretacja wyników.
 12. Test Krimsky’ego. Procedura, zapis interpretacja wyników.
 13. Test Brucknera Procedura, interpretacja wyników.
 14. Inne testy stosowane u małych dzieci. Ocena równowagi sensorycznej oraz rozwoju widzenia obuocznego. Test Langa.
 15. Sposoby badania wady refrakcji u dzieci w wieku od 0-3 lat.
 16. Metoda Mohindry. Procedura, sposób zapisu wyników oraz interpretacja.
 17. Studium przypadków.
 18. Zaburzenia widzenia obuocznego u dzieci. Rodzaje. Wpływ na funkcjonowanie.
 19. Zez zbieżny. Zez rozbieżny. Zez skośny. Zezy mieszane. Zezy ostre.
 20. Zespoły zaburzeń ruchomości gałek ocznych.
 21. Przyczyny oraz stopnie niedowidzenia.
 22. Korekcja wad refrakcji w zezie.
 23. Postępowanie w przypadku niedowidzenia.
 24. Wskazania do zabiegu operacyjnego.
 25. Wskazania do podjęcia terapii gabinetowej (terapii widzenia, wczesnej interwencji, terapii tyflopedagogicznej lub innej).
 26. Studium przypadków.
 27. Podsumowanie kursu. Dyskusja.

 

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.