data szkolenia

11-12.12.2021.

czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

miejsca

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

koszt szkolenia

550 zł z VAT/ os.

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami diagnostyki i leczenia zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci w wieku 0-3 lat.

grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów i lekarzy. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Od ponad 15 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Popularyzatorka ortoptyki – autorka portalu www.ortoptyka.pl.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

mgr Katarzyna Rusin – pedagog specjalny,  terapeuta widzenia oraz terapeuta integracji sensorycznej. Od 19 lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi oraz w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich rodzinom.

program szkolenia

SOBOTA

 1. Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku od 0-3lat.
 2. Prawidłowy rozwój widzenia u dzieci w wieku od 0-3 lat. Symptomy nieprawidłowości wzrokowych u dzieci w wieku od 0-3 lat.
 3. Badanie ruchomości gałek ocznych oraz badanie cover test u małych dzieci.
 4. Fiksacja na bodziec. Reakcja na światło. Sposoby oceny widzenia i percepcji wzrokowej u małych dzieci.
 5. Ocena ostrości widzenia u dzieci od 0-3 lat przy użyciu bębna optokinetycznego, testów paskowych oraz tablic obrazkowych.
 6. Ocena ilościowa i jakościowa kąta zeza oraz widzenia obuocznego.
 7. Test Hirschberga, test Krimsky’ego, test Brucknera .
 8. Inne testy stosowane u małych dzieci. Ocena równowagi sensorycznej oraz rozwoju widzenia obuocznego. Test Langa.
 9. Sposoby badania wady refrakcji u dzieci w wieku od 0-3 lat.
 10. Metoda Mohindry. Procedura, sposób zapisu wyników oraz interpretacja.

NIEDZIELA

 1. Zaburzenia widzenia obuocznego u dzieci. Rodzaje. Wpływ na funkcjonowanie.
 2. Zez zbieżny. Zez rozbieżny. Zez skośny. Zezy mieszane. Zezy ostre.
 3. Zespoły zaburzeń ruchomości gałek ocznych.
 4. Przyczyny oraz stopnie niedowidzenia.
 5. Korekcja wad refrakcji w zezie.
 6. Postępowanie w przypadku niedowidzenia.
 7. Wskazania do zabiegu operacyjnego.
 8. Wskazania do podjęcia terapii gabinetowej (terapii widzenia, wczesnej interwencji, terapii tyflopedagogicznej lub innej).
 9. Studium przypadków.

rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Powiększ
Kontrast