PODSTAWY ORTOPTYCZNO-OPTOMETRYCZNEJ TERAPII WIDZENIA II STOPIEŃ

Data szkolenia

dwa terminy:

05-06.03.2022

21-22.05.2022

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00- 14.00

Miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

Koszt szkolenia

700zł z VAT/osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z prowadzeniem terapii widzenia w wybranych przypadkach klinicznych.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Ortoptyści, optometryści, okuliści z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w diagnostyce widzenia obuocznego. Wymagane poświadczenie kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

mgr Dorota Piszczek – dyplomowana ortoptystka, tyflopedagog, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków – Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej oraz w gabinetach kontaktologicznych w Krakowie przy ul. Batorego 25 i przy ul. Długiej 28. Nadzorując przebieg kształcenia ortoptystek brała udział w konsultacjach w Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus, Zajmowała się diagnozowaniem wad refrakcji i zaburzeń w obuocznym widzeniu u dzieci i u dorosłych oraz prowadziła terapię ortoptyczną w gabinecie Oko-Medica w Skawinie.
Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie realizowała wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator. Członek krajowego zespołu do spraw kształcenia ortoptystów. Z zaangażowaniem zajmuje się także tematyką aplikacji soczewek kontaktowych. Od kilku lat udziela indywidualnych porad w zakresie terapii funkcji wzrokowych oraz użytkowania soczewek pod adresem dorota-piszczek@wp.pl

mgr Ewa Witowska-Jeleń – dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog.Ukończyła także studia doktoranckie z pedagogiki. Obecnie studiuje nauki medyczne w zakresie widzenia i zeza na wydziale Okulistyki i Ortoptyki na Uniwersytecie w Sheffield  (Anglia). Od ponad 20 lat oddana zawodowo, przede wszystkim, ortoptyce  i  terapii widzenia. Szczególnym zainteresowaniem darzy zagadnienia z ortoptyki klinicznej, ortoptyki pediatrycznej oraz neurooptometrii. W gabinecie ORTO-OPTICA specjalizuje się w szczególności w  doborze pryzmatów, ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia, zaburzeniach akomodacji oraz badaniu najmłodszych Pacjentów od 2 miesiąca życia. Dyrektor i właściciel Centrum Dobrego Widzenia ORTO-OPTICA. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym Kraków–Witkowice w Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika – Oddział Okulistyczny, w Poradni Leczenia Zeza w Bochni, Gabinecie Optometrycznym przy ulicy Kalwaryskiej 84 w Krakowie, Krakowskim Centrum Okulistycznym Oculus oraz za granicą. Vice-przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Światowego Stowarzyszenia Okulistyki Pediatrycznej i Zeza (WSPOS).  Nauczyciel oraz wykładowca. Współautorka m.in.  podstawy programowej, programu nauczania dla ortoptystek.   Ukończyła 4-letnie studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym AI.  Z uwagi na zmianę tematyki pracy badawczej, planuje dalsze badania i obronę doktoratu w przyszłości. Współpracuje jako ekspert z portalem MEDYCYNA PRAKTYCZNA (dział okulistyka). Autorka publikacji i licznych artykułów popularnonaukowych z zakresu ortoptyki.  Od kilku lat udziela indywidualnych porad dotyczacych diagnozy i terapii ortoptycznej pod adresem: ewa@ortoptyka.pl.  Doskonali swój warsztat pracy w kraju i za granicą, uczestnicząc w kongresach min. IOA, ESA. Posiada kilkadziesiąt certyfikatów ukończenia zagranicznych kursów specjalistycznych.

Program szkolenia

Ramowy program kursu

 1. Wprowadzenie do tematu.
 2. Przypomnienie kluczowych zasad w terapii widzenia – quiz pytania i odpowiedzi.
 3. Diagnoza stanu widzenia obuocznego przed terapią widzenia – ćwiczenia, ocena:
 4. ostrości wzroku, ruchomości oczu, konwergencji, akomodacji, kąta zeza i wergencji fuzyjnych, stereopsji i równowagi sensorycznej. Układanie indywidualnego planu terapii – wytyczne i przykłady.
 5. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 1. Osłabione widzenie obuoczne. Trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Przypadek 2. Amblyopia dużego stopnia. Esotropia oka lewego z fiksacją ekscentryczną. Brak widzenia obuocznego. Przypadek ORTO-OPTICA.
 • Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 3. Exoforia z niedomogą konwergencji.
 • Przypadek 4. Zaburzenia akomodacji: napięta, niesprawna, wyprzedzająca akomodacja. Osłabione widzenie obuoczne. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 5. Amblyopia małego stopnia OL. Esotropia naprzemienna z przewagą OL. Zez skośny OL.  Wyrównawcze ustawienie głowy. Brak współpracy obuocznej.
 • Przypadek 6. Esoforia dużego stopnia. Zaburzenia akomodacji: niedostateczna, niesprawna, męczliwa akomodacja.  Osłabione widzenie obuoczne. Astenopia.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 7. Exotropia okresowa z ekscesem dywergencji. Dwojenie okresowe do dali. Osłabione widzenie obuoczne. Astenopia. Przypadek ORTO-OPTICA.
 • Przypadek 8. Mikroesotropia OP. Mroczek środkowy OP. Zaburzenia akomodacji. Osłabione widzenie obuoczne. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 9. Amblyopia średniego stopnia OP. Zaćma punktowa wrodzona OP. Ortoforia. Osłabione widzenie obuoczne.
 • Przypadek 10. Exotropia obu oczu z nieprawidłową korespondencją siatkówkową. Osłabione widzenie obuoczne. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 11. Esoforia zdekompensowana. Dwojenie do dali. Zaburzenia akomodacji. Niestabilne, osłabione widzenie obuoczne do bliży.
 • Przypadek 12. Exoforia obu oczu z tłumieniem peryferycznym OP. Hyperforia OP. Astenopia. Niedomoga konwergencji. Osłabione widzenie obuoczne. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Podsumowanie szkolenia.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.