PODSTAWY ORTOPTYCZNO-OPTOMETRYCZNEJ TERAPII WIDZENIA II STOPIEŃ

Data szkolenia

dwa terminy:

05-06.03.2022

21-22.05.2022

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00- 14.00

Miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

Koszt szkolenia

650zł z VAT/osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z prowadzeniem terapii widzenia w wybranych przypadkach klinicznych.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Ortoptyści, optometryści, okuliści z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w diagnostyce widzenia obuocznego. Wymagane poświadczenie kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Od ponad 15 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Popularyzatorka ortoptyki – autorka portalu www.ortoptyka.pl.

Program szkolenia

Ramowy program kursu

 1. Wprowadzenie do tematu.
 2. Przypomnienie kluczowych zasad w terapii widzenia – quiz pytania i odpowiedzi.
 3. Diagnoza stanu widzenia obuocznego przed terapią widzenia – ćwiczenia, ocena:
 4. ostrości wzroku, ruchomości oczu, konwergencji, akomodacji, kąta zeza i wergencji fuzyjnych, stereopsji i równowagi sensorycznej. Układanie indywidualnego planu terapii – wytyczne i przykłady.
 5. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 1. Osłabione widzenie obuoczne. Trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Przypadek 2. Amblyopia dużego stopnia. Esotropia oka lewego z fiksacją ekscentryczną. Brak widzenia obuocznego. Przypadek ORTO-OPTICA.
 • Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 3. Exoforia z niedomogą konwergencji.
 • Przypadek 4. Zaburzenia akomodacji: napięta, niesprawna, wyprzedzająca akomodacja. Osłabione widzenie obuoczne. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 5. Amblyopia małego stopnia OL. Esotropia naprzemienna z przewagą OL. Zez skośny OL.  Wyrównawcze ustawienie głowy. Brak współpracy obuocznej.
 • Przypadek 6. Esoforia dużego stopnia. Zaburzenia akomodacji: niedostateczna, niesprawna, męczliwa akomodacja.  Osłabione widzenie obuoczne. Astenopia.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 7. Exotropia okresowa z ekscesem dywergencji. Dwojenie okresowe do dali. Osłabione widzenie obuoczne. Astenopia. Przypadek ORTO-OPTICA.
 • Przypadek 8. Mikroesotropia OP. Mroczek środkowy OP. Zaburzenia akomodacji. Osłabione widzenie obuoczne. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 9. Amblyopia średniego stopnia OP. Zaćma punktowa wrodzona OP. Ortoforia. Osłabione widzenie obuoczne.
 • Przypadek 10. Exotropia obu oczu z nieprawidłową korespondencją siatkówkową. Osłabione widzenie obuoczne. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Studium przypadków – analiza wyników, planowanie metod, czasu i przebiegu terapii.
 • Przypadek 11. Esoforia zdekompensowana. Dwojenie do dali. Zaburzenia akomodacji. Niestabilne, osłabione widzenie obuoczne do bliży.
 • Przypadek 12. Exoforia obu oczu z tłumieniem peryferycznym OP. Hyperforia OP. Astenopia. Niedomoga konwergencji. Osłabione widzenie obuoczne. Przypadek ORTO-OPTICA.
 1. Podsumowanie szkolenia.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Powiększ
Kontrast