PODSTAWY ORTOPTYCZNO-OPTOMETRYCZNEJ TERAPII WIDZENIA

Data szkolenia

dwa terminy:

29-30.01.2022

02-03.04.2022

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00- 14.00

Miejsce

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Koszt szkolenia

650 zł /z VAT

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawami ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia według autorskiego programu ORTO-OPTICA.
Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Ortoptyści, optometryści, okuliści z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w diagnostyce widzenia obuocznego. Wymagane poświadczenie kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Od ponad 15 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Popularyzatorka ortoptyki – autorka portalu www.ortoptyka.pl.

Program szkolenia

Ramowy program kursu

 1. Wprowadzenie do terapii widzenia.
 2. Prawidłowe widzenie obuoczne. Modele widzenia.
 3. Normy dla wybranych funkcji wzrokowych.
 4. Znaczenie prawidłowej korekcji: okularowej, soczewkowej, pryzmatycznej.
 5. Diagnoza stanu widzenia obuocznego – ocena występowania zaburzeń.
 6. Cele terapii widzenia. Wskazania. Przeciwwskazania.
 7. Zasady prowadzenia terapii widzenia. Współpraca interdyscyplinarna. Etyka zawodowa.
 8. Ćwiczenia okulomotoryczne.
 9. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 10. Ćwiczenia akomodacji i konwergencji.
 11. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 12. Ćwiczenia antysupresyjne.
 13. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 14. Ćwiczenia oparte na diplopii fizjologicznej.
 15. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 16. Definicja niedowidzenia, rodzaje oraz stopnie niedowidzenia.
 17. Leczenie niedowidzenia – wybrane metody leczenia.
 18. Obturacja – rodzaje obturacji, aktualne wytyczne.
 19. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji wzrokowej.
 20. Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.
 21. Warsztaty –planowanie terapii widzenia: prawidłowa diagnoza, rozpoznanie zaburzenia, cele terapii, rodzaje ćwiczeń, plan leczenia.
 22. Casusy – omówienie przypadków.
 23. Dylematy w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego. Kiedy warto rozważyć zabieg operacyjny? Kiedy nie podejmować terapii widzenia? Kiedy zaprzestać terapii? Jeden pacjent wielu specjalistów prowadzących. Dyskusja.
 24. Podsumowanie szkolenia.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Powiększ
Kontrast