PODSTAWY ORTOPTYCZNO-OPTOMETRYCZNEJ TERAPII WIDZENIA

Gabinet:

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon:121188257

Rejestracja Pacjentów:

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy:

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści:

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawami ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia według autorskiego programu ORTO-OPTICA.

Miejsce:

Kraków, ul. Królewska 5/3 – gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Data szkolenia: 19-20.09.2020

dostępne wole miejsca

Koszt szkolenia:

550 zł /z VAT

Grupa odbiorców: ortoptyści, optometryści, okuliści z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w diagnostyce widzenia obuocznego. Wymagane poświadczenie kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

Czas trwania: 15 godzin.

Osoba prowadząca: mgr Ewa Witowska-Jeleń, mgr Dorota Piszczek


Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

SOBOTA 10.00-18.00

Wprowadzenie do terapii widzenia.

Prawidłowe widzenie obuoczne. Modele widzenia.  Normy dla wybranych funkcji wzrokowych.

Znaczenie prawidłowej korekcji:  okularowej, soczewkowej, pryzmatycznej.

Diagnoza stanu widzenia obuocznego – ocena występowania zaburzeń.

Cele terapii widzenia. Wskazania. Przeciwwskazania.

Zasady prowadzenia terapii widzenia. Współpraca interdyscyplinarna.  Etyka zawodowa.

Ćwiczenia okulomotoryczne.

Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.

Ćwiczenia akomodacji i konwergencji.

Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.

Ćwiczenia antysupresyjne.

Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.

Ćwiczenia oparte na diplopii fizjologicznej.

Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.

NIEDZIELA 9.00-14.00

Niedowidzenie. Definicja niedowidzenia, rodzaje oraz stopnie niedowidzenia.

Leczenie niedowidzenia – wybrane metody leczenia.

Obturacja – rodzaje obturacji, aktualne wytyczne.

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji wzrokowej.

Rodzaje ćwiczeń. Wskazania, przeciwskazania, procedura wykonania, ewaluacja.

Warsztaty –planowanie terapii widzenia: prawidłowa diagnoza, rozpoznanie zaburzenia, cele terapii, rodzaje ćwiczeń, plan leczenia.

Casusy – omówienie przypadków.

Dylematy w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego.  Kiedy warto rozważyć zabieg operacyjny ? Kiedy nie podejmować  terapii widzenia? Kiedy zaprzestać terapii ? Jeden pacjent wielu specjalistów prowadzących. Dyskusja.

Podsumowanie szkolenia.

 

 

Nazwa szkolenia
Biomikroskopia badanie przedniego odcinka oka (5.09.2020)Podstawy ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia I° (teoria i praktyka) (19-20.09.2020)Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji (10-11.10.2020)Terapia widzenia w trudnościach w czytaniu i pisaniu (16.10.2020)Ortoptyka pediatryczna (24-25.10.2020)Pomiar forii i tropii (7-8.11.2020)Zezy porażenne diagnostyka i leczenie (21-22.11.2020)Dobór korekcji pryzmatycznej w zezie (5-6.12.2020)Podstawy ortoptyczno-optometrycznej terapii widzenia II° (case study) (12-13.12.2020)Dobór miękkich soczewek kontaktowych (18.12.2020)


Skan dyplomu
Załączam do tej wiadomościOkażę na miejscuJuż wysłano

Adres

Skan dyplomu


Powiększ
Kontrast