Wczesna interwencja w zaburzeniach widzenia obuocznego i akomodacji

data szkolenia

Termin:

czas trwania

8  godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-17.15

 

miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

koszt szkolenia

500  z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch oraz dwie przerwy kawowe.

cel szkolenia

Zapoznanie uczestników ze sposobami wczesnego wykrywania zaburzeń we funkcjonowaniu widzenia obuocznego i akomodacji oraz z zasadami postępowania profilaktycznego. Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoznanie wybranych zaburzeń.

 

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów i nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 5, dla ortoptystów i optometrystów.

(Okulistów zapraszamy na szkolenie z  ortoptyki pediatrycznej).

osoba prowadząca

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

program szkolenia

 1. Znaczenie podejmowania wczesnej interwencji w przypadkach występowania deficytów we funkcjonowaniu wzrokowym. Dzieci z grupy ryzyka.
 2. Charakterystyka działań profilaktycznych.
 3. Obszary funkcjonowania wzrokowego wskazane do oceny w ramach wczesnej interwencji.
 4. Warunki prawidłowego rozwoju funkcji wzrokowych u dzieci.
 5. Etapy rozwoju widzenia obuocznego. Negatywny wpływ wybranych czynników.
 6. Charakterystyka szczegółowa zaburzeń w motoryce gałek ocznych, ostrości wzroku, widzenia obuocznego oraz w procesie akomodacji.
 7. Typy wad refrakcji układu optycznego, ich podstawowe objawy i konsekwencje braku korekcji.
 8. Metodyka badań przesiewowych – badanie ruchomości gałek ocznych w 9 kierunkach spojrzenia, badanie konwergencji, badanie cover-test, test Hirschberga, badanie ostrości wzroku. Dokumentacja z ich przebiegu i interpretacja uzyskanych wyników. Wnioski i
  skierowania do placówek leczniczych i terapeutycznych.
 9. Diagnoza ortoptyczna i konsultacja okulistyczna – omówienie wybranych elementów.
 10. Prognoza pozytywna i negatywna w leczeniu.
 11. Ćwiczenia – wykonywanie badań przesiewowych i zapis wyników w dokumentacji.
 12. Warsztaty – Casusy.
 13. Podsumowanie szkolenia.

rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 6 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.