TERAPIA WIDZENIA W TRUDNOŚCIACH W CZYTANIU I PISANIU

Data szkolenia

 22.10.2022 (sobota)

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych:

piątek: 10.00-17.15

 

 

Miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

Koszt szkolenia

500 zł. z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz lunch. 

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawami terapii widzenia w zaburzeniach widzenia obuocznego powodujących trudności w czytaniu i pisaniu.

Uwaga: kurs ma charakter doskonalący, nie zapewnia kwalifikacji do prowadzenia badań ani rehabilitacji ortoptycznej!

Grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest dla ortoptystów, optometrystów, okulistów oraz pedagogów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej. Pozostali specjaliści zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą kurs: ewa@ortoptyka.pl

Osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini  m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

mgr Dorota Piszczek dyplomowana ortoptystka, od ponad 20 lat związana z diagnostyką zaburzeń obuocznego widzenia oraz terapią ortoptyczną. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ortoptystka oraz wykładowca prowadzący szkolenia. Rzeczoznawca w zawodzie ortoptystka z listy MEN, konsultant, recenzent, egzaminator.

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu.
 2. Definicja dysleksji rozwojowej. Dysleksja rozwojowa a optodysleksja.
 3. Trudności w czytaniu i pisaniu – charakterystyka problemu i występowanie. Specyficzne trudności w uczeniu się a specjalne potrzeby edukacyjne. Współpraca interdyscyplinarna. Ścieżki terapeutyczne.
 4. Percepcja wzrokowa. Analiza i synteza wzrokowa.
 5. Wpływ dużej i małej motoryki na widzenie. Określanie oka dominującego.
 6. Widzenie jako proces. Czynniki wzrokowe a trudności w czytaniu i pisaniu: ruchy oczu, wady refrakcji, akomodacja, korespondencja siatkówek, zez jawne i ukryte, stan widzenia obuocznego.
 7. Badania wzroku pacjentów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 8. Wybrane badania i ich interpretacja.
 9. Orzecznictwo, czyli kto i po co wydaje zaświadczenia? Prezentacja kwestionariuszy.
 10. Terapia widzenia a trudności w czytaniu i pisaniu (vision learning disorders).
 11. Aktualne stanowisko międzynarodowe.
 12. Ćwiczenia ruchów oczu: fiksacji, ruchów śledzących, sakad.
 13. Ćwiczenia akomodacji i konwergencji.
 14. Ćwiczenia świadomości przestrzennej. Inne
 15. Terapia widzenia w przypadku występowania trudności w czytaniu i pisaniu.
 16. Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia percepcji i koordynacji wzrokowej. Kolorowe filtry. Płytka „Proleksja”. Syndrom Irlen. Metoda Tootsie. Analiza przypadków. Prowadzenie pacjenta, ewaluacja efektów.
 17. Podsumowanie kursu.

Rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.