ZEZY PORAŻENNE - DIAGNOSTYKA I LECZENIE

data szkolenia

Data: 02-03.10.2021

czas trwania

15 godzin dydaktycznych:

Sobota: 10.00-18.00, Niedziela: 9.00- 14.00

miejsce

gabinet ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kraków, ul. Królewska 5/3

koszt szkolenia

600 zł z VAT/ osobę

Opłata za szkolenie obejmuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch w pierwszym dniu szkolenia, oraz dwie przerwy kawowe w sobotę i dwie w niedzielę.

cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z diagnostyką zezów porażennych oraz podstawowymi sposobami postępowania w przypadku tego zeza.

grupa odbiorców

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla ortoptystów, optometrystów, lekarzy okulistów. Wymagane jest poświadczenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (ksero dyplomu).

osoba prowadząca

mgr Ewa Witowska – Jeleń dyplomowana ortoptystka, optometrystka. Od 20 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem bada i rehabilituje wzrok. Autorka m.in. aktualnej podstawy programowej, programu nauczania dla zawodu ortoptystka. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej, członkini m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz World Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Popularyzatorka ortoptyki.

program szkolenia

Ramowy program kursu:

 1. Wprowadzenie do tematu. Definicja zeza porażennego. Diagnostyka różnicowa zezy jawne a zezy porażenne. Etiologia zeza porażennego. Rodzaje zeza porażennego.
 2. Neuromotoryczna analiza zeza porażennego. Działanie mięśni gałkoruchowych w pozycji pierwotnej, drugorzędowej i trzeciorzędowej.
 3. Test 3 kroków Parksa-Helvestona. Cel testu, procedura oraz interpretacja wyników.
 4. Test Bielschowsky’ego – cel testu, procedura oraz interpretacja wyników.
 5. Dwojenie jako objaw zeza porażennego.
 6. Wyrównawcze ustawienie głowy jako objaw zeza porażennego
 7. Zaczenie współpracy multidyscyplinarnej w opiece nad pacjentem z zezem porażennym.
 8. Diagnostyka zeza porażennego – procerury badań, interpretacja wyników oraz sposób zapisu:
 • CT i PCT w zezie porażennym
 • badanie w 9 kierunkach spojrzenia na synoptoforze.
 • badanie przy użyciu ekranu Hessa
 • badanie z zastosowaniem pałeczki Maddoxa.
 1. Diagnostyka zeza porażennego – ćwiczenia. Analiza i ewaluacja.
 2. Przykłady zeza porażennego – studium przypadków.
 3. Podsumowanie – etiologia i diagnostyka w zezie porażennym. Pytania i odpowiedzi.
 4. Wybrane typy zezów porażennych. Porażenie nerwu III. Porażenie nerwu IV. Porażenie nerwu VI. Porażenia częściowe i całkowite.
 5. Interpratacja wybranych badań diagnostycznych w zezie porażennym.
 6. Wybrane sposoby operacyjnego postępowania leczniczego w zezie porażennym.
 7. Leczenie zachowawcze w zezie porażennym:
 • znaczenie korekcji okularowej
 • aspekty optyczne korekcji okularowej
 • korekcja soczewkami kontaktowymi
 • korekcja pryzmatami
 • obturacja
 • terapia widzenia
 1. Warsztaty – Casusy.
 2. Podsumowanie szkolenia.

rezerwacja

Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN KURSÓW DOSKONALĄCYCH W ORTO-OPTICA Centrum Dobrego Widzenia

Kliknij w LINK aby zapisać się na wybrane szkolenie. Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony.

Formularz zgłoszenia znajduje się na końcu strony. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania opłaty szkoleniowej. Szkolenie odbędzie się jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Gabinet

ORTO-OPTICA
Centrum Dobrego Widzenia
mgr Ewa Witowska-Jeleń
ul. Królewska 5/3, Kraków 30-045

NIP: 677-212-99-03
Regon: 121188257

Rejestracja Pacjentów

tel. 886-799-700
email: kontakt@orto-optica.pl

Sekretariat, szkolenia, sklep internetowy

tel. 886-799-700
email: zamowienia@orto-optica.pl

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Specjaliści

mgr Ewa Witowska-Jeleń
tel. 668-145-966
email: ewa@ortoptyka.pl

mgr Dorota Piszczek
tel. 602-424-494
mail: dorota-piszczek@wp.pl

Powiększ
Kontrast